• Training
CORONAPROTOCOL per 5 JUNI 2021

Coronaprotocol update, stap 3.          

Vanaf zaterdag 5 juni zijn er weer enkele versoepelingen van toepassing. Deze regels gelden voor iedere sportclub in Nederland , deze zijn dus ook van toepassing voor FCV het Twentse Ros.

De nieuwe regels voor sporten per 5 juni zijn:

Buiten sporten  

Iedereen mag buiten sporten. De voorwaarden die hiervoor gelden zijn afhankelijk van de leeftijd van de sporter. 

Voorwaarden kinderen tot en met 17 jaar

 • Zij mogen in teamverband buiten sporten en onderling wedstrijden spelen met teams van de eigen club.
 • Er is geen publiek aanwezig.
 • Er wordt geen competitie gespeeld.
 • Kinderen en jongeren met klachten die kunnen wijzen op corona blijven thuis.
 • Zij hoeven onderling geen 1.5 meter te bewaren.

Jongvolwassenen van 18 tot en met 26 jaar 

 •  Jongvolwassenen van 18 tot en met 26 jaar mogen buiten overal in groepsverband sporten.
 • Zij hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar.
 • Zij mogen wedstrijden spelen met teams van de eigen club.
 • Er is geen publiek aanwezig.

Voorwaarden voor volwassenen vanaf 27 jaar

 • Volwassenen vanaf 27 jaar mogen buiten overal in groepsverband sporten. 
 • Dit mag met maximaal 30 personen. 
 • Sporten mag alleen op 1,5 meter afstand van anderen. 
 • Kleedkamers en douches van sportlocaties zijn gesloten. Buitenterrassen open.
 • Personen vanaf 27 jaar mogen buiten overal in teamverband sporten, op anderhalve meter afstand en in groepen met maximaal dertig personen. Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan, kantines, douches en kleedkamers zijn gesloten (buitenterrassen op sportlocaties mogen onder voorwaarden open, zie de toelichting van NOC/NSF op onze faq).
 • Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport

 • Aanvullende maatregelen voor trainers en begeleiders.
 • Trainers en begeleiders moeten ten allen tijde, onderling en richting de trainingsgroep, de anderhalve meter in acht nemen. Helpen met bijvoorbeeld losmaken van de helm of kleding is NIET toegestaan.
 • Omdat BMX een risicosport is, hebben wij extra trainers / begeleiders nodig, hierover is telefonisch contact geweest met de gemeente en zij steunen ons hierin.

Onderstaande regels blijven vooralsnog van kracht.

Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct naar huis zodra de training is afgelopen. Volg de bewegwijzering/Pijlen.

 • Wij voeren een deurbeleid, alleen de rijdende leden ingedeeld in leeftijdsgroepen zijn welkom. Zij moeten beschikken over een noodtelefoonnummer dat op het stuur bevestigd is!(plakband met watervaste stift zal volstaan)
 • Uw kind is welkom en kan via de ingang, rechterzijde van onze fietscrossclub naar binnen. Daar worden zij opgevangen door trainers/begeleiders.
 • Onze rijdende leden moeten de bewegwijzering en instructies van de trainers op onze club volgen.
 • Neem je eigen bidon mee, vul deze thuis.
 • Kantine is gesloten. Bidons kunnen niet bijgevuld worden
 • Toiletgebruik is toegestaan. De kinderen krijgen geen hulp tijdens het toiletbezoek (te denken aan het losmaken van de crossbroek etc.) Indien zij niet zelfstandig gebruik kunnen maken, zal een toiletbezoek niet mogelijk zijn.
 • Ouders zijn tijdens de trainingen niet toegestaan op het terrein van FCV het Twentse Ros
 • Zorg dat u als ouder in de buurt bent van ons clubgebouw, dit voor het geval uw kind is gevallen. Ook voor de gemoedstoestand van uw kind, is het van belang om binnen 5 minuten aanwezig te zijn. Trainers en de EHBO’er zal zich eerst ontfermen over uw kind, bij een ongeval zult u indien noodzakelijk gebeld worden.
 • Door uw kind mee te laten trainen, stemt u automatisch in, dat trainers en begeleiders zich als eerste ontfermen over uw kind.
 • Wij adviseren zoveel mogelijk alleen met uw kind naar onze club te komen. Laat, indien mogelijk broertjes/zusjes thuis.
 • Er zijn verschillende Coronacontactpersonen binnen onze club, zij zullen erop toezien dat de regels worden nageleefd.
 • Indien regels niet nageleefd worden, zullen wij als trainers, begeleiders en coronacontactpersoon op in moeten grijpen.
 • Spreekkoren zijn niet toegestaan. Hieronder valt te verstaan, stemverheffing en schreeuwen.
 • Zodra de training is afgelopen, gaan de kinderen direct naar huis. We zullen toezien, dat alle kinderen tm 12 jaar veilig naar hun ouders kunnen gaan, die wachten op de parkeerplaats.

De regels die algemeen van toepassing zijn, zijn als volgt:    

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;

Maatregelen die we moeten treffen om het sporten volgens de richtlijnen te kunnen uitvoeren.

 • We gaan een duidelijke ingang maken, waar de kinderen/leden worden opgevangen door begeleiders van FCV het Twentse Ros. Hiervoor gaan we de rechterzijde van de poort gebruiken, de ingang en opstelling zal zichtbaar zijn d.m.v. Pijlen/Bord ingang.
 • Kinderen worden toegelaten op het terrein, mits ze voorzien zijn van een noodnummer dat op het stuur bevestigd is!(plakband met watervaste stift zal volstaan)
 • Stuurbordnummer is verplicht. Zonder stuurbordnummer, geen toegang (was al verplicht)
 • Alle trainers en begeleiders moeten een hesje dragen
 • Op locatie moeten de trainers en begeleiders, leden aanspreken indien zij zich niet aan de richtlijnen houden. 1 x waarschuwen, bij herhaling zal de persoon die zich niet aan de regels kan houden het terrein moeten verlaten.
 • Ophangen vuilniszakken voor papieren handdoekjes bij startheuvel
 • Extra handenwas faciliteit bij de startheuvel voor trainers

Deze regels zijn opgesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Alle regels en extra maatregelen die getroffen worden, zijn in samenspraak met de gemeente afgestemd.

Het is de taak van de club om deze regels strikt na te leven. Kunnen wij hier niet aan voldoen of worden er regels consequent overtreden, dan kan dat sluiting of een boete tot gevolg hebben. FCV het Twentse Ros is niet aansprakelijk voor eventuele boetes die worden uitgeschreven aan ouders en/of hun leden.

FCV het Twentse Ros heeft alle maatregelen overgenomen en verzameld van o.a. de  Rijksoverheid, KNWU en Telefonisch contact / Apps met de gemeente Hengelo

Samen maken wij sporten mogelijk!

Sportieve groet,

FCV het Twentse Ros