• Training
COVID-maatregelen Districtswedstrijd 6 november bij FCV Het Twentse Ros

De Covid-maatregelen vanuit de overheid hebben vooralsnog alleen betrekking op de kantine.

De kantine zal daarom alleen toegankelijk zijn voor het afhalen van consumpties en aanmelden (vrijwiilligers + clubvertegenwoordigers).

Consumpties dienen buiten genuttigd te worden.

De kans is groot dat er volgende week nieuwe maatregelen volgen vanuit de overheid. Zodra de persconferentie is geweest zullen wij nagaan of dit consequenties heeft voor de organisatie van de wedstrijd.

Mocht dit het geval zijn dan zal dat via de website en social media worden gecommuniceerd. Hou dit dus goed in de gaten.

De wedstrijdcommissie