• Training
GEZOCHT: Prijzen voor verloting

Namens de wedstrijdcommissie de vraag of jullie nog spullen voor de verloting tijdens de wedstrijden van 24 augustus en 29 september hebben. We zijn erg blij met elke bijdrage! Je kunt prijsjes inleveren in de kantine tijdens de trainingen. Alvast bedankt voor jullie hulp!