• Training
Ledenstop en hulp gevraagd.

Op dit moment zitten onze trainingsgroepen zo vol dat we hebben moeten besluiten om een ledenstop in te voeren. 

In de kantine hebben we een wachtlijst liggen om je daar in te schrijven .

Diegene die al met proeflessen zijn begonnen kunnen deze gewoon afmaken en lid worden .

Hierbij willen we ook de ouders vragen om de trainers mee te helpen bij groep 1 en 2 .

Dit kan je doen door je te melden bij een van de trainers . Alvast bedankt .