• Training
MELDING / PROTEST NFF Wedstrijden

Tijdens een NFF wedstrijd kan het voorkomen dat er zich een situatie voordoet, die ongebruikelijk, gevaarlijk of tegen de regels is.

In een situatie zoals als voorbeeld hierboven beschreven, kan men een protest of melding doen bij de jury / wedstrijdleiding. Protest of melding doen, kan alleen via en samen met de clubvertegenwoordiger van onze club op die dag!

Zelf een protest indienen, zonder de clubvertegenwoordiger hierover in te lichten is niet toegestaan en ook niet wenselijk.

Wij wensen iedereen gezellige en sportieve wedstrijden toe,

Met vriendelijke groet,

Tim en Esther, wedstrijdsecretariaat NFF FCV Het Twentse Ros en natuurlijk namens onze clubvertegenwoordiger Genio Pegge