• Training
UPDATE Corona-maateregelen districtswedstrijd zaterdag 6 november.

Na overleg met diverse instanties kunnen we, met inachtneming van de volgende Covid-maatregelen, de wedstrijd morgen (zaterdag 6 november) als volgt gaan organiseren:

 • Voor de wedstrijd van morgen (amateursport) geldt dat het terrein vrij toegankelijk is voor iedereen.
 • Voor het betreden van de kantine, binnen-toiletten en het terras is een coronacheck noodzakelijk voor iedereen vanaf 18 jaar.
  U dient hiervoor in het bezit te zijn van een geldige QR-code of een volledig vaccinatiebewijs (ouder dan twee weken). Tevens dient u uw ID-bewijs te kunnen tonen.
 • Voor het clubgebouw (terras, toilet en kantine) hanteren wij een eenrichtingsverkeer looproute.
 • Voor degenen zonder QR-code zijn dixies op het terrein geplaatst.
 • Aan- en afmeldingen door de clubvertegenwoordigers worden buiten bij de inschrijftent gedaan. Graag 1 clubvertegenwoordiger per keer in de tent.
 • Het juryhok is niet toegankelijk voor onbevoegden. Bij vragen voor/aan de juryleden kan de clubvertegenwoordiger zich buiten bij het juryhok melden.
 • De prijsuitreiking zal in een aangepaste vorm plaatsvinden. U wordt hier tijdens de wedstrijddag nader over ge├»nformeerd.

Daarnaast vragen wij u het volgende:

 • Dringend advies van de Rijksoverheid is om daar waar mogelijk 1,5 meter afstand in acht te nemen. Wij verzoeken u hier rekening mee te houden.
 • Het zou fijn zijn als men het aantal begeleiders op 1 begeleider per rijder houdt. Let op; dit is dus geen verplichting.

Wij vragen uw begrip en medewerking voor deze aanpassingen en willen u bij voorbaat bedanken voor het gezamenlijk tot een succes maken van deze wedstrijd!

Onze excuses voor de vele en verschillende berichten die wij geplaats hebben. De regels waren voor iedereen en ook de overkoepelende organisaties wat onduidelijk. Gelukkig is het nu opgelost en kunnen we gaan genieten van de afsluitende wedstrijd in Hengelo.

Sportieve groet,

namens de wedstrijdcommissie, FCV het Twentse Ros