• Training
UPDATE REGELS PLAATSINGSWEDTRIJD EN NK NFF / INSCHRIJVINGEN PER KLASSE

Beste Verenigingen,

Naar aanleiding van het totaal aantal inschrijvingen is er een blokindeling gemaakt. De indeling is gemaakt op basis van het aantal deelnemers per klasse.

Blokindeling

Blokindeling 1e groep:  Cruisers en rijders t/m 10 jaar.

Aanvang training:            8:00 – 8:55 uur.

Aanvang manches:         9:15 uur.

Afmeldingen voor blok 1 graag voor 8.45 uur doorgeven

Pauze tussen de blokken: 13.00 – 14.00 uur

Afmeldingen voor de 2e groep graag voor 14.45 doorgeven

Blokindeling 2e groep:    11 jaar en ouder

Aanvang training:            14:00 – 14:55 uur.

Aanvang manches:         15:15 uur

Afmeldingen voor blok 2 graag voor 14.45 uur.

Let op, dat bij de plaatsingswedstrijd en het NK altijd de peildatum van 1 juli wordt aangehouden. Zorg dus dat de rijders goed bekijken in welk blok ze worden verwacht.

Bijgaand de inschrijvingen per klasse (Het aantal dat doorgaat etc. zal nog worden aangepast op de dag zelf)

Vanuit de gemeente zijn er nog een aantal extra maatregelen aangegeven. Deze maatregelen zijn de enige manier om de wedstrijden door te laten gaan. Het is allemaal niet gemakkelijk en begrijpen de vervelende bijeenkomst. Laat vooral het plezier van de kinderen voorop staan.

Voor de bezoeker en begeleiders geldt:

– Per rijder mag er 1 ouder aanwezig zijn bij de plaatsingswedstrijd en het NK. 

– De aanwezige ouder/begeleider/bezoeker dient bij binnenkomst een ID en vaccinatiebewijs (via de coronacheckapp) of een negatieve antigeen of pcr test te kunnen overhandigen. De negatieve antigeen of pcr test mag niet ouder zijn dan 24 uur.

Ook voor de clubvertegenwoordigers geldt dat bij binnenkomst een ID en vaccinatiebewijs (via de coronacheckapp) of een negatieve antigeen of pcr test te kunnen overhandigen (via de coronacheckapp), de negatieve antigeen of PCR test mag niet ouder dan 24 uur (na de uitslag)zijn.

Wanneer een ouder/begeleider/bezoeker deze niet kan laten zien mag hij/zij het terrein niet betreden.

-LET OP! DE VERPLICHTING VAN EEN VACCINATIE- OF NEGATIEVE TEST GELDT NIET VOOR DE RIJDERS.

Hou ook de mail en facebookpagina van de NFF en NCC Nijkerk in de gaten voor extra updates.

We gaan er een mooie dag van maken en bedanken NCC Nijkerk voor de voorbereidingen om toch een mooi evenement neer te kunnen zetten.

Bestuur NFF