• Training
Verslag Bijzondere LedenvergaderingWoensdag 6 september 2023

Woensdagavond 6 september 2023 is er een Bijzondere Ledenvergadering (BLV) geweest in de kantine van FCV het Twentse Ros.

De vergadering is geopend door Marcel Elsendoorn als tijdelijk voorzitter. Iedereen wordt welkom geheten.

De BLV is door het zittende bestuur al voor de zomervakantie al in gang gezet. Het bestuur is begonnen met 7 personen maar in afgelopen 2 jaren zijn diverse bestuursleden uit het bestuur gestapt, waardoor het bestuur nu nog bestaat uit 2 bestuursleden en 2 aspirant leden. Met dit aantal bestuursleden is het onmogelijk om alle taken van het bestuur te kunnen uitvoeren.
Twee weken geleden heeft een aantal leden een gesprek met bestuur aangevraagd die zich zorgen maakten over de huidige situatie. Daarbij kwamen ze met een 8-tal mensen die een nieuw bestuur willen vormen. Dit voorstel kwam als een verrassing maar we zijn blij dat een grote groep mensen de kar willen gaan trekken. Ik, Marcel, heb besloten af te treden uit bestuur(penningmeester), maar blijf betrokken als vrijwilliger binnen de vereniging. Ook Tristan Altena geeft aan af treden uit het bestuur. De 2 aspirant leden, zijn nog geen benoemd bestuurslid en hoeven dus niet af te treden.

Gevraagd wordt of het nieuwe bestuur naar voren wil komen om zich voor te stellen en de vergadering verder wil leiden.

Het nieuwe bestuur bestaat uit;
Harald Grob-voorzitter (dagelijks bestuur)
Marc Bosman –algemeen bestuurslid/schaduw voorzitter)
Rob Tijssen – penningmeester (dagelijks bestuur)
Elly Knoop – Secretaris (dagelijks bestuur)
Paul Baumer – algemeen bestuurslid
Rob Peters – algemeen bestuurslid
Bo Kleinhesselink –algemeen bestuurslid
Dominique Schoemaker – algemeen bestuurslid

Harald Grob komt terug op het aftredende bestuur. We willen graag ze graag bedanken voor hun tomeloze inzet de afgelopen jaren, er is heel veel werk verzet. Vooral de afgelopen periode is zeer internsief geweest voor hun. Dit wordt ook door de aanwezigen in de zaal bevestigd.
Aanleiding voor deze stap tot vormen van dit bestuur is weer een stabiel bestuur neerzetten en rust in de vereniging terug te brengen door open en transparant te zijn. Aantal bestuursleden heeft aangegeven deze bestuursfunctie niet jarenlang te gaan uitvoeren, maar zullen niet zomaar stoppen. We vragen bij deze ook mensen die willen gaan deelnemen aan het bestuur, of willen mee kijken wat het inhoud, zich te melden bij het bestuur om als aspirant bestuurslid.

Met het nieuwe bestuur willen we transparant en open zijn. We willen een vereniging zijn waar ieder zich veilig en welkom is en voelt. We staan voor breedtesport binnen onze vereniging, van recreanten tot wedstrijdrijders. We willen graag verder met organiseren van meer wedstrijden, zoals clubwedstrijden, NFF en KNWU-wedstrijden op onze baan.

Binnen de vereniging zijn er diverse commissie en groepen die allemaal verschillende taken uitvoeren/functies hebben. De schakel tussen de commissies en het bestuur is erg belangrijk. Daarom hebben we de verschillende aandachtsgebieden verdeeld over de bestuursleden, zodat eenieder duidelijk is bij wie hij/zij kan schakelen. De bestuursleden zullen op korte termijn met de commissies in gesprek gaan, en inventariseren wat de stand van zaken is en waar we mee kunnen helpen. Bijgevoegd het organogram met daarin de commissie en de bestuursleden.

Formeel wordt, na voordracht van Marcel Elsendoorn, de aanwezige leden gevraagd of ze akkoord gaan met het nieuwe bestuur. Er is geen bezwaar waarmee het bestuur is vastgesteld.
Aanwezigen wensen het nieuwe bestuur succes, waarna de Bijzondere Ledenvergadering wordt gesloten.