• Training
Baanverhuur

Baanverhuur

De baan is enkel te huur voor gebruik van BMX clinics of BMX trainingen, waarbij de gebruikers in het bezit moeten zijn van een NFF licentie en/of KNWU lidmaatschap. Voor andere doelgroepen is de baan niet te huur.
➢ 2 uur, baanhuur ( altijd incl. gebruik kantine) €100,-
Het maximum aantal deelnemers is 24.
Bij meer dan 24 deelnemers geldt een vergoeding van € 7,50 per persoon.
➢ Baanhuur is niet mogelijk op zondagen van 10.00 tot 12.00 uur.
Toeslag: € 10,- voor baanverlichting.
Pas na betaling van de totale reserveringskosten is de reservering definitief.

De reserveringskosten dienen een week van tevoren te worden overgemaakt op : NL63 RABO 0327 5780 09 t.n.v. Het Twentse Ros in Hengelo.

Wanneer er zonder geldige aanwijsbare reden afgezegd wordt, wordt er 10% van het totale   huurbedrag in kosten gebracht.

Het bestuur is ten allen tijden gerechtigd om een reserveringsaanvraag te weigeren of ongedaan te maken zonder opgave van reden.
Wanneer er niet gefietst kan worden door het weer of onvoorziene omstandigheden heeft het bestuur het recht om  de reservering uit te stellen of te annuleren.
Bij het ongedaan maken van een reservering door het bestuur, wordt het gehele huurbedrag teruggestort.

Opmerkingen baangebruik:

Het is voor iedereen verboden om tegen de oplopen en aflopen van bulten, op- of af- te lopen! (het kost de onderhoudsploeg namelijk veel tijd en inspanning deze schade weer te repareren)
Alleen crossfietsen zijn op de baan is toegestaan.
Stilstaan van rijders is toegestaan op de: startheuvel, parc ferme en op de bestrating van bocht 1, 2 of 3.
Trainers kunnen aan de zijkanten van een bult omhoog als dat nodig is.

Voor een reserveringsaanvraag stuur je een mail naar hengelo@fietscross.org 

Met sportieve groet,

FCV het Twentse Ros