• Training
Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers nemen binnen de vereniging een belangrijke plaats in. Een van de kenmerken van een vereniging is dat alle werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers. Binnen de vereniging zijn daarom veel vrijwilligers actief. Hun aantal wisselt en de duur, alsmede de mate van hun inzet zijn vaak heel verschillend. Het bestuur probeert zoveel mogelijk actief beleid te voeren met betrekking tot het werven en behouden van vrijwilligers, door ouders/verzorgers en leden rechtstreeks te benaderen voor een vrijwilligerstaak. Ook op de website en in de nieuwsbrieven worden regelmatig oproepen gedaan voor vrijwilligerstaken.

Binnen de vereniging zijn diverse werkzaamheden waarbij uw hulp van harte welkom is. Zo wordt er onder andere op de 2e maandag van de maand oud papier opgehaald en  is erperiodiek baanonderhoud. Binnen de vereniging zijn er diverse commissies actief. Zij vervullen een belangrijke rol binnen de vereniging, omdat zonder hen deze sport niet bedreven kan worden.

Mensen die graag training willen geven of daar belangstelling voor hebben nodigen we van harte uit zich te melden. Ervaring is niet noodzakelijk. U kunt eerst met een ervaren trainer meelopen en eventueel kunt u ook nog een trainerscursus volgen.

Tijdens de wedstrijden maken we gebruik van een lijnjury, baancommissarissen, trackmanager, omroeper en starter. Ook dit zijn allemaal vrijwilligers.

Mocht u interesse hebben voor een vrijwilligersfunctie ofbestuursfunctie laat het ons dan weten. Een e-mail naar de secretaris is voldoende. Hij zal u in contact brengen met de juiste persoon die een kennismakingsgesprek met u zal voeren. Ook bestaat de mogelijkheid eerst als adspirantbestuurslid een periode zitting te nemen binnen het bestuur.

Aannamebeleid

Iedereen in de sport moet zich veilig en prettig voelen. Daarom is het belangrijk om beleid te voeren zodat ongewenste omgangsvormen, zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag, beledigingen, pesten, discriminatie, bedreiging en mishandeling zoveel mogelijk voorkomen worden. En daarnaast moet duidelijk zijn dat als er een incident is, hoe het best gehandeld kan worden. Daarom vragen we van nieuwe vrijwilligers die vanuit hun functie omgang hebben met minderjarigen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren en om gedragsregels te ondertekenen. De regels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. Mocht een begeleider deze regels overtreden dan kan deze ook via het tuchtrecht van de bond gesanctioneerd worden.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

Namens de KNWU is Mirjam Tuithof aangesteld als vertrouwenscontactpersoon. U kunt bij haar terecht als u denkt dat u slachtoffer bent of dreigt te worden van ongewenste omgangsvormen, als u hiervan beschuldigd wordt of getuige bent. Tijdens kantooruren is zij bereikbaar via 030–7513324 en buiten kantooruren via 06–30921013. Bij geen gehoor kunt een bericht achterlaten wanneer u bereikbaar bent, zodat Mirjam weet wanneer ze u terug kan bellen. U kunt haar ook een e-mail sturen (mirjam.tuithof@knwu.nl). Tevens is het mogelijkom rechtstreeks contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport op 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut )!