• Training
Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk reglement van de Fiets Cross Vereniging Het Twentse Ros Hengelo.
Deze regels gelden zonder uitzondering voor iedereen die op het terrein van de FCV Het Twentse Ros
Hengelo aanwezig is.
1. Het is niet toegestaan op de baan te fietsen zonder goedgekeurde helm, of met een andere
fiets, dan een crossfiets. Ook moet er een trainer of een hiervoor verantwoordelijke
volwassene op de baan aanwezig zijn. De aanwijzingen van de trainer, verantwoordelijke
volwassene en het bestuur moeten zonder uitzondering opgevolgd worden.
2. Het gebruik van een Gopro of soortgelijke camera is tijdens het fietsen op de baan niet
toegestaan.
3. Het is niet toegestaan om op het terrein te roken, alleen op de daarvoor aangewezen
plekken.
4. Het is niet toegestaan om onder invloed van drank en/of drugs aan trainingen en wedstrijden
deel te nemen.
5. Het is niet toegestaan op de baan te fietsen buiten de trainingstijden of officiële wedstrijden
zonder toestemming van de trainer of het bestuur.
6. Het is dringend gewenst dat in ieder geval 1 ouder of verzorger van de minderjarige
fietscrosser aanwezig is tijdens trainingen en wedstrijden. Voor fietscrossers van 12 jaar (en- of rijdend in groep 1 of groep 2) en
jonger is het verplicht, dat bij de trainingen en wedstrijden, een ouder of verzorger aanwezig
is. Indien er geen ouder/verzorger aanwezig is van een rijder van 12 jaar of jonger en- of rijdend in groep 1 of 2, kan hij of zij niet meetrainen.
7. Het is tijdens trainingen of wedstrijden verplicht om te fietsen met een nummerbord op je
fiets. Van alle nummerborden waarmee gefietst wordt is het verplicht dat de gegevens
bekend zijn bij de trainer en het bestuur.
8. Tijdens wedstrijden en prijsuitreikingen is het verplicht het clubshirt te dragen. Het dragen van een lang fietscross shirt, of een volledig gesloten bodyprotector(dus bijvoorbeeld niet de S1 protectors), is ook tijdens trainingen verplicht, dit in verband eventuele ongevallen, veiligheid en verzekering. Het rijden met een hoodie/sweater met capuchon is niet toegestaan, er bestaat namelijk de kans dat een rijder bij een val blijft haken door loszittend deel, capuchon.
9. Ben je voor het eerst, of wil je een keer te gast zijn op onze training, meld je dan eerst bij de
trainers. Voor een gast fietscrosser geldt ook dat ze met een helm en officiële crossfiets
deelnemen aan de training. Voor een gast fietscrosser geldt het ook, dat ze fietsen met hun
nummerbord en dat de gegevens bekend zijn bij de trainer of het bestuur. Daarnaast moet een rijder tenminste de leeftijd hebben van 5 jaar om te mogen deelnemen aan een door
de UCI erkende Fietscross (BMX) wedstrijd. De minimale leeftijd van 5 jaar refereert aan de
werkelijke kalenderleeftijd op de dag van de wedstrijd.
10. Ben je van plan om te beginnen met fietscross, dan is er tegen een kleine vergoeding een
fiets en een helm te huur op de club. Ons advies is een minimale leeftijd van 5 jaar voor nieuwe leden, dit i.v.m. het goed kunnen begrijpen van instructies en het opvolgen ervan. Loshangende kleding is niet toegestaan, truien met capuchon zijn niet toegestaan.
11. Alle regels, omgangsregels, gebruiken en gewoontes van de FCV Het Twentse Ros Hengelo,
gelden ook voor gasten, wanneer ze gebruik maken van onze accommodaties, onze baan of
onze kantine.
12. Het bestuur van de FCV Het Twentse Ros Hengelo is gerechtigd zonder opgave van reden,
rijders, gastrijders, ouders en toeschouwers te weigeren en/of verwijderen van het terrein.
13. Kom 15 minuten vóór aanvang op de training. De training bestaat uit het fietsen en de
warming up. Het is niet toegestaan zonder degelijke warming up te gaan fietsen. Ben je te
laat, ga dan niet de baan op maar meld je eerst bij de trainer.
14. Je bent zuinig op de accommodatie, de materialen en de baan van onze club. Ruim je eigen
afval op in de daarvoor bestemde bakken.
15. Het is niet toegestaan om met de trainer tijdens de training in discussie te gaan, dit kan na de
training. Hou je aan de opdrachten van de trainer.
16. Het is niet toegestaan voor toeschouwers zich op of tussen de baan te begeven, behalve
wanneer hiervoor toestemming is verleen door de trainer of het bestuur.
17. Fysiek geweld, verbaal geweld, schelden, discrimineren, grof taalgebruik, irriteren, kwetsen
en pesten wordt niet getolereerd. Laat iedereen in zijn waarde en behandel iedereen met
respect.
18. Je bent onderdeel van een sportclub, sporten doe je samen, ook met de tegenstanders.
19. Fietscrossen is voor iedereen niet alleen voor de uitblinkers.
20. Fiets je alleen voor de gezelligheid, stagneer dan niet de trainingen, zodat iedereen profijt
heeft van de trainingen. De trainer zal zo veel mogelijk een training geven die voor elk niveau
rijder uitdagend en leuk is.
21. Bij constatering van ongewenst gedrag, in welke hoedanigheid dan ook, kan een schorsing
het gevolg zijn. De termijn van de schorsing zal door het bestuur van de FCV Het Twentse Ros
Hengelo worden bepaald. Dit geldt tevens voor een eventuele permanente verwijdering van
de FCV Het Twentse Ros Hengelo.
22. Heb je vragen of problemen, ga dan naar de trainer of het bestuur, blijf er niet mee
rondlopen. Samen kunnen we tot een oplossing komen en houden we het fietscrossen voor
jou en iedereen een gezellige en sportieve sport.
23. Is de trainer of het bestuur om welke reden dan ook niet de aangewezen persoon voor je
vragen of problemen, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de KNWU. Vertrouwenscontactpersoon KNWU
Sinds 1 februari 2014 heeft de KNWU Mirjam Tuithof aangesteld als vertrouwenscontactpersoon. Mirjam is directiesecretaresse en sinds 1989 in dienst van de KNWU.
U kunt bij haar terecht als u denkt dat u slachtoffer bent of dreigt te worden van ongewenste omgangsvormen, als u hiervan beschuldigd wordt of getuige bent. Tijdens kantooruren is zij bereikbaar via 030–7513324 en buiten kantooruren via 06–30921013. Bij geen gehoor kunt een bericht achterlaten wanneer u bereikbaar bent, zodat Mirjam weet wanneer ze u terug kan bellen.
U kunt haar ook een e-mail sturen (mirjam.tuithof@knwu.nl).
Hier kun je je vraag of probleem vertrouwelijk kwijt. Alleen in overleg met jou en met
toestemming van jou, wordt door de vertrouwenspersoon een derde persoon op de hoogte
gebracht.
24. In kwesties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de FCV Het Twentse
Ros Hengelo.