• Training
REGELS MEETRAINEN FCV HET TWENTSE ROS

Sinds september 2014 kan je bij FCV Het Twentse Ros trainingslid worden. De kosten van een trainingslidmaatschap zijn € 100,00 per jaar. Voor dit bedrag kan je op dinsdag en/of donderdag meetrainen in de reguliere groepen. Na de training is er voor het trainings-lid ranja.

De zondag training, wintertraining in de zaal en club-activiteiten (baanonderhoud, familiedag e.d.) zijn alleen toegankelijk voor leden van Het Twentse Ros en niet voor trainingsleden. Trainingsleden hoeven niet in het shirt van Het Twentse Ros te rijden en kunnen geen gebruik maken van de uitleen van spullen. Ook is er geen inspraak in de algemene ledenvergadering.

Let op: De mogelijkheid om 4 keer per jaar mee te trainen zonder trainings-lid te worden blijft: Niet-leden die mee willen trainen moeten zich een kwartier voor aanvang van de training melden in de kantine en € 2.50 betalen. Het bewijs van betaling kun je afgeven bij de trainer, zodat je kan meedoen. De 4e keer trainen zonder (trainings)lid te zijn kost € 10.00.

Alle namen worden in de kantine op lijsten genoteerd en bijgehouden.

Met sportieve groet,

FCV HET TWENTSE ROS