• Training
REGELS NFF STUURBORD EN ZIJNUMMERS

Beste leden,

De NFF merkt de laatste steeds vaker op dat de nummers op het stuurbord niet duidelijk leesbaar zijn. Dit kan leiden dat de uitslag van een manche verkeerd wordt ingevoerd. Een aantal verenigingen en rijders zijn hierop al attent gemaakt.

Onderstaand de eisen die de NFF aan het stuurbord nummer stelt. Dit staat ook in het wedstrijd reglement

9.

Stuurnummerbord en zijnummerbordjes

a) Het stuurnummerbord dient voorop het stuur te zijn gemonteerd;

b) De aangebrachte nummers dienen duidelijk leesbaar, minimaal 80 mm hoog en 10 mm dik te zijn. Om de cijfers heen moet 15 mm vrij worden gehouden. Controle op leesbaarheid van de nummers geschiedt door de besturen van de verenigingen. Een moeilijk leesbaar of onleesbaar nummerbord kan uitsluiting tot gevolg hebben (het nummer wordt dan niet genoteerd).

c) Zijnummerbordjes worden aan weerskanten van de bovenste framebuis gemonteerd, direct achter de stuurstang.

d) De cijfers van de zijnummerbordjes moeten zwart zijn op een witte ondergrond en minimaal 60 mm centimeter hoog

e) Reclame en/of afbeeldingen zijn op de zijvlakken van de zijnummerbordjes niet toegestaan.

Graag deze melding bij u leden kenbaar te maken. Bij de eerst volgende Nationale wedstrijd zal hier strikt op gelet worden. Indien het nummerbord niet duidelijk leesbaar of aan de eisen van de NFF voldoen zal uitsluiting tot gevolg hebben.

Met vriendelijke groet,

Monique Broekmeulen

Secretaris NFF