• Training
AANGEPAST TRAININGSSCHEMA

Beste leden, ouders/begeleiders,

onze trainers hebben de agenda’s bij elkaar gepakt en samen hebben wij gekeken naar de mogelijkheden tot het geven van training in aangepaste vorm. Gezamenlijk zijn wij tot onderstaand schema gekomen.

Proeflessen gaan tijdens deze avondlockdown niet door. Indien er op de een of andere manier(ziekte/uitval andere reden) toch te weinig trainers beschikbaar zijn, zullen wij helaas de training moeten annuleren. Het stoplicht blijft leidend. De kleur van het stoplicht, een uur voor aanvang van training geeft aan of de training wel of niet doorgaat. Van invloed hierop zijn de weersomstandigheden en de beschikbaarheid van onze trainers.

De reguliere zondag/wintertraining gaat door op de gebruikelijke manier, voorwaarden en tijden, zie https://www.fcvhettwentseros.nl/uncategorized/wintertraining-fcv-het-twentse-ros-2021-2022/

De vrije trainingen zijn toegankelijk voor alle rijdende leden van FCV het Twentse Ros.

Bij voldoende trainers capaciteit zal er reguliere training gegeven worden, daar waar vrije training gepland staat.

Samen maken wij sporten mogelijk,

Met sportieve groet,

Het bestuur en trainers,

FCV Het Twentse Ros